Dezinfekce

Desinfekce - činnost zaměřená na snížení mikrobiální kontaminace prostředí, povrchů, zařízení a nástrojů

Provádíme plošnou dezinfekci v prostorách, kde by mohlo dojít k přenosu infekčních nákaz nebo kontaminaci výrobků (veřejné prostory, domácnosti, byty po zemřelých, firmy, školy, školky, nemocnice, dopravní prostředky..)

Dezinfekční přípravky aplikujeme ve formě nástřiku pomocí tlakových postřikovačů nebo ve formě studené mlhy pomocí elektrických přístrojů pro aplikaci studeného aerosolu.


Používáme shválené prostředky jako např:

DESAM GK, DOSANIN D, DESUR, VIRKON. Pro pohlcení zápachu v prostoru lze použít jako doplněk k dezinfekčnímu prostředku deodorant ARGONIT DEO nebo REFRESH.