TRE´D - deratizace, ochrana DDD

Naše priority

služby zákazníkům v oblasti ochranné DDD - deratizace, desinsekce, dezinfekce

Naše motto:

neumíme všechno, ale to co děláme, děláme dobře, kvalitně a odpovědně !

Kdo jsme ?

Společnost s ručením omezeným se základním jměním 200.000,- Kč. Společnost byla založena dne 18.12.1991. V současné době je společnost řízena jediným společníkem a jednatelem.
Petr Strejc je jednatel a 100% vlastník.
 
Společnost je členem Sdružení pracovníků dezinfekce,dezinsekce a deratizace České republiky a evropského sdružení CEPA ( Confederation of European Pest Control Associations ).

Společnost má oprávnění provádět „ Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech“.Novinky