Deratizace

Deratizace - činnost zaměřená na hubení hlodavců, především potkanů, myší a jiných druhů.

Provádíme speciální ochrannou deratizaci ve firemních prostorách i v domáctnostech.

Naše společnost má oprávnění provádět speciální ochrannou deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech.

Zabýváme se také tzv.„Plošnou deratizací“ měst a obcí.

Průběh deratizace:
  • domluva se zákazníkem s ohledem na charakter lokality

a potřeb objednatele

  • průzkum objektu a jeho okolí
  • položení jedových staniček s účinnou deratizační nástrahou
  • kontrola staniček a doplnění nástrah po 7-10 dnech
  • sběr uhynulých kusů ( popř. vyčištění prostor a provedení desinfekčního postřiku )


Pro firmy:
  • na základě smlouvy provádíme speciální ochrannou deratizaci 4x do roka podle standardních metodik
  • pro potřeby kontrolních orgánů zasíláme odběrateli protokoly o provedených službách DDD
  • vyhotovíme plánek objektu s vyznačením místa uložení deratizačních staniček ( popř. monitorovacích pastí škodlivého hmyzu )
  • průběžně zasíláme aktualizované bezpečnostní listy použitých přípravků
  • po průzkumu objektu upozorníme odběratele na zjištěné technické a stavební nedostatky, které by bylo vhodné v rámci zkvalitnění služby ochranné DDD odstranit.