Certifikáty a listiny společnosti

Všechna osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona 258/2000 Sb., §58, odst. 1,2,3 k výkonu speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce,

živnostenský list a bezpečnostní listy zasíláme na vyžádání.