Ochrana proti holubům

Hrotový ochranný systém KRAUPNER - modrá řada

Použití
Systém lze použít pro silně a středně zatížené plochy od 1 mm do 210 mm (u širších ploch je třeba dát více řad) popřípadě jako preventivní ošetření na velmi málo zatížené plochy. Pro plně funkční ošetření je nutné položit systém co nejblíže k okraji chráněné plochy. U ploch velmi silně zatížených doporučujeme instalovat systém s přesahem první řady cca 10 - 20 mm. Pro dokonalé ošetření širších ploch může za poslední řadou systému zůstat vzdálenost ke zdi maximálně 60 mm. Pokud se pokládá více řad systému za sebou může být mezi řadami mezera maximálně 40 mm (u systému H116D max. 30 mm zároveň se u tohoto systému druhá řada posune, tak aby širší hroty byly proti užším).

kód systému 
šířka samotného systému / délka hrotu / počet hrotů na 1 m systému
H111           
20 / 105 / 25
plochy do 50 mm silně zatížené a okraje střech
H111D
20 / 135 / 25
plochy do 100 mm silně zatížené a okraje střech
H111V
10 / 105 / 25
vertikální poloha lepení - ostré hrany 1 mm
lepí se z boku plochy
H112
80 / 105 / 50
pro opakované žlaby, silně zatížené plochy
do 70 mm
H113
130 / 105 / 75
na hřebeny střech a válcové plochy,
silně zatížené plochy do 180 mm
H114
55 / 105 / 50
silně zatížené plochy do 110 mm
H115
115 / 105 / 50
středně zatížené plochy do 160 mm
H116
160 / 105 / 63
středně a slabě zatížené plochy do 210 mm
nebo jako druhá řada na vykrytí plochy
H116D
160 / 105 / 75
plochy silně zatížené do 210 mm
H117
230 / 105 / 75
středně a slabě zatížené plochy do 270 mm
nebo jako druhá řada na vykrytí plochy
H118
30 / 120 / 50
lepí se na strop proti hnízdění jiřiček, rohy
říms a silně zatížené plochy do 100 mm


   
   
   
 

Instalace se provádí na čistý a suchý povrch pomocí kvalitního, neutrálního, transparentního tmelu jako je SILIRUB 2, AQUAFIX atd. nebo na dřevěný povrch pomocí hřebíků. Pro ošetření kratších ploch nebo ploch konkávně zakřivených, je možné základní pásek v zářezech na jeho spodní straně snadno nalámat na jednotlivé segmenty. Jednou tubou tmelu lze dle drsnosti povrchu přilepit 8 - 12 m systému. Na požádání sdělíme i ostatní ochranné systémy, jako jsou např. sítě atd.

Novinky