Desinsekce

 činnost zaměřená na likvidaci létavého a lezoucího škodlivého hmyzu zjištěného entomologickým průzkumem
Maxforce Quantum
Účinný přípravek na likvidaci mravenců M. Pharaonis.  
Návnady se kladou opakovaně 2-3 x v intervalech 10 - 12 dní. 
K likvidaci kolonie mravenců dojde za 2 - 4 týdny v závislosti na velikosti populace. Nástraha zůstáva účinná po dobu min. 12 týdnů.

FICAM 80 W Přípravek určený pro potravinářské provozy, sklady, byty apod. 
Hubí mravence M Pharaonis, šváby, rusy a skladištní škůdce.

Reziduální účinnost: 90 dní
K-OTHRINE 25SC

Přípravky určené v komunální sféře k hubení lezoucího hmyzu 
(rusů, švábů, blech)
a létavého hmyzu (molů, komárů apod.)

Reziduální účinnost: 60 dní
ACTELIC 50EC Insekticid určený na hubení vos, sršňů, roztočů, komárů a škladištních 
škůdců v technických provozech.

Reziduální účinnost: 30 dní
   
BIOPREN BFS6EC
MYTHIC10 SC
Insekticidy zaměřené na likvidaci 
rezistentních štěnic domácích.


DETMOL CAP Vodou ředitelná mikroenkapsulovaná (mikroskopické kapsule obsahující účinnou látku, která se uvolňuje z kapsulí (kapsule praskají) při dotyku hmyzu) suspenze, určené především k hubení švábvitého hmyzu nebo jiných brouků.  
MaxForce PRIME

Účinný přípravek ve formě gelu určený k likvidaci švábovitého hmyzu.

Reziduální účinnost: 120 - 150 dní

Upozornění:

Pokud není závazným předpisem stanoveno jinak, provádí se po prvním desinsekčním postřiku opakovaný (krycí) postřik vždy po čtyřech nebo šesti týdnech dle druhu hmyzu !!!

Doporučujeme:

Používané přípravky po určité době, zpravidla po půl roce obměňovat ! Škodlivý hmyz tak nemá možnost stát se rezistentním vůči desinfekčním zásahům.

Aplikace:

Desinsekční a desinfekční postřiky se aplikují v pásech a do míst výskytu škodlivého hmyzu a jejich úkrytů např. za ostění, lišty, obklady atd. Před postřikem je třeba provést důkladný úklid všech ošetřovaných ploch a zařízení !!!

Tvorba cen:

Ceny v ochranné DDD a jejich výše je podřízena vstupním cenám materiálů. Zákazníky upozorňujeme na možnost pohybu cen v obou směrech. Případné změny budou s odběratelem projednány a odsouhlaseny. Ceny služeb v ochranné DDD jsou tvořeny bez daně z přidané hodnoty. DPH v platné výši.

Závěr:

Zjištěné technické a stavební závady je v rámci ochranné DDD povinen odstranit provozovatel nebo majitel objektu. Dodavatel se zavazuje použít účinné prostředky ochranné DDD a dodržovat technologické postupy určené výrobcem a závaznými pokyny.

Přílohy:

Novinky