Desikace

zásah zaměřený proti plevelům a travním porostům na odstavných plochách, kolejištích, cestách apod.

ROUNDUP-biaktiv
Universální přípravky použitelné na všechny druhy rostlin,
který se aplikuje v době vegetačního období.
Cena za metr čtvereční postřiku se stanoví
na základě průzkumu.

Novinky