Deratizace

Deratizace - činnost zaměřená na hubení hlodavců, především potkanů, myší a jiných druhů.Provádíme speciální ochrannou deratizaci ve firemních prostorách i v domáctnostech. 

Naše společnost má oprávnění provádět speciální ochrannou deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech.


Zabýváme se také tzv.„Plošnou deratizací“ měst a obcí.

Průběh deratizace:
 • domluva se zákazníkem s ohledem na charakter lokality 
   a potřeb objednatele
 • průzkum objektu a jeho okolí
 • položení jedových staniček s účinnou deratizační nástrahou
 • kontrola staniček a doplnění nástrah po 7-10 dnech 
 • sběr uhynulých kusů ( popř. vyčištění prostor a provedení desinfekčního postřiku )

Pro firmy:
 • na základě smlouvy provádíme speciální chrannou deratizaci 4x do roka podle standardních metodik 
 • pro potřeby kontrolních orgánů zasíláme odběrateli protokoly o provedených službách DDD
 • vyhotovíme plánek objektu s vyznačením místa uložení deratizačních staniček ( popř. monitorovacích pastí škodlivého hmyzu )
 • průběžně zasíláme aktualizované bezpečnostní listy použitých přípravků
 • po průzkumu objektu upozorníme odběratele na zjištěné technické a stavební nedostatky, které by bylo vhodné v rámci zkvalitnění služby ochranné DDD odstranit.
Pro více informací nás kontaktujte.

Novinky