Deratizace Ústí nad Labem a Teplice - TRE´D

Deratizace je činnost zaměřená na hubení hlodavců, především potkanů, krys, myší domácích a ostatních druhů zjištěných zoologickým průzkumem.

Provádíme „Plošné deratizace“ měst a obcí.

Přípravky na bázi antikolagulantů /bromadiolone, brodifacoume a další/.

  • účinné deratizační prostředky na bázi kumarinu druhé generace
  • nástrahy se doplňují minimálně 3x v 7 - 10 denních cyklech dle úbytku s následnou kontrolou, popř. sběrem uhynulých kusů
  • přípravky je nutné aplikovat do deratizačních staniček (deraboxů) s výstražnou etiketou, které chrání před návnadou necílené organizmy
  • jeden derabox se klade na cca 10 - 20 čtverečních metrů
  • deratizační stanička je vyrobena z trvanlivého materiálu a stává se majetkem odběratele!

Doporučujeme

V době provádění deratizace i mimo ni odstranit možné potravinové zdroje hlodavců (divoké skládky, přeplněné popelnice apod.) zajištěným úklidem a včasným odvozem.

Tvorba cen

Ceny v ochranné DDD a jejich výše je podřízena vstupním cenám materiálů. Zákazníky upozorňujeme na možnost pohybu cen v obou směrech. Případné změny budou s odběratelem projednány a odsouhlaseny. Ceny služeb v ochranné DDD jsou tvořeny bez daně z přidané hodnoty. DPH ve výši 21 %.

Oblast působnosti

Deratizaci provádíme v těchto městech a okolí: Děčín, Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Chomutov, Most.

Závěr

Zjištěné technické a stavební závady je v rámci ochranné DDD povinen odstranit provozovatel nebo majitel objektu. Dodavatel se zavazuje použít účinné prostředky ochranné DDD a dodržovat technologické postupy určené výrobcem a závaznými pokyny.
Novinky